Baasraha on ette nähtud järgmisteks kuludeks: 2. Väljaspool vastuvõtuaega peab olema teada antud info selle kohta, kuhu ja kelle poole saab patsient pöörduda erakorralise abi vajadusel. Perearst on kohustatud pidama haigete kohta tervisekaarti. Haigekassa sõlmib lepingu perearstipraksise tegevusvormis töötava arstiga tema nimistusse kantud kindlustatud inimestele esimese etapi arstiabi osutamiseks. Pearaha sisse arvestatud tegevuste kohta esitatakse piirkondlikule haigekassale igakuine aruanne sotsiaalministri kinnitatud vormi kohaselt.

RTL, Arstiabi esimese etapi korraldamine Arstiabi esimese etapi korraldamine Sotsiaalministri Kinnitada esimese etapi arstiabi andmisel perearstipraksise tegevusvormis töötava arsti tegevusnõuded "Perearsti tööjuhend" lisa 1. Perearstipraksisega töötaval arstil on õigus sõlmida leping haigekassaga.

Kinnitada esimese etapi perearstipraksise tegevusvormis töötava arsti rahastamise kord lisa 2. Kinnitada esimese etapi perearstipraksiste arvuline ülempiir maakonniti järgmiselt: Harjumaa v.

Perearsti määratlus 1. Perearst on erikoolituse saanud arst, kes on läbinud residentuuri või vastavad spetsialiseerumiskursused ning sooritanud perearsti eksami. Perearstide koolituse sisu on määratletud vastavalt kinnitatud perearsti õppeprogrammidele. Perearst annab järjepidevat üldarstiabi, korraldab hooldust ja haigusi ennetavaid menetlusi kõigile oma nimistus olevaile isikutele.

Perearst teeb esmase arstliku otsuse iga meditsiinialase probleemi kohta, millega patsient pöördub tema poole.

ureaplasma ja uhine ravi

Perearst on kohustatud andma abi vahetult ise või sõltuvalt haige vajadusest korraldama arstiabi teiste arstide või meditsiiniteenistuste kaudu, suunates haigeid erialaarstide konsultatsioonile või haiglasse. Perearst lähtub abi osutamisel ja ureaplasma ja uhine ravi patsiendi tervise seisundist, tagab patsiendile parima vajaliku ning ureaplasma ja uhine ravi abi arvestades olemasolevaid, lepingutega määratletud ressursse.

Perearst kindlustab oma nimistu patsientidele arstiabi kättesaadavuse ning järjepidevuse. Perearsti töövaldkonnad 2. Perearst on tema nimistusse registreerunutele esmase kontakti arstiks; psühhiaatrile, günekoloogile, dermatoveneroloogile, silmaarstile, ftisiaatrile, stomatoloogile ja traumade puhul traumatoloogile või kirurgile pöördumine on võimalik ka ilma perearsti suunamiseta.

Perearsti töövaldkonnad on: 2.

Ureaplasma urealyticum Sketch USMLE

Perearsti ravitöö põhiliseks arvestusühikuks on arsti vastuvõtt, selle maht on määratletud sotsiaalministri Tervist edendav ja haigusi ennetav töö hõlmab tervisekasvatust, meditsiinilist nõustamist, vaktsineerimist ja arstlikku profülaktilist läbivaatust. Perearst tegeleb kontratseptsioonialase nõustamisega, raseduse kulu jälgimisega, vajadusel konsulteerides günekoloogidega.

Perearst teeb oma nimistus olevaile patsientidele vajadusel koduvisiite. Perearst teeb oma patsientide huvides koostööd erialaarstide, teiste perearstide ja sotsiaaltöötajatega vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele. Perearsti rühma kuulub vähemalt üks meditsiiniõde. Lisaks pidevale enesetäiendamisele peavad nii perearst kui ka pereõde viibima erialastel kursustel, seminaridel, konverentsidel jmt.

ureaplasma ja uhine ravi

Perearst on kohustatud pidama haigete kohta ambulatoorset kaarti. Patsiendi lahkumisel perearsti nimistust on tal õigus saada väljavõte oma ambulatoorsest kaardist. Eelkooliealistel lastel on üks ambulatoorne kaart ja kaitsepoogete pass, mis lapse nimistust lahkumisel antakse lapsevanemale kaasa allkirja vastu.

Perearst täidab meditsiinilist dokumentatsiooni ning esitab aruandluse üldkehtivas korras. Perearst väljastab riigikeelseid arstlikke tõendeid vastavalt kehtestatud korrale. Perearsti tööaeg, arstiabi kättesaadavus 3. Perearsti vastuvõtuaeg on vähemalt 20 tundi nädalas, sellele lisandub aeg koduvisiitideks ja muuks tegevuseks.

Arstiabi esimese etapi korraldamine

Vastuvõtuajad peavad olema igal tööpäeval ajavahemikus kellapraksis peab olema avatud tööpäeviti vähemalt kaheksa tundi päevas. Väljaspool vastuvõtuaega peab olema teada antud info selle kohta, kuhu ja kelle poole saab patsient pöörduda erakorralise abi vajadusel. Arsti äraoleku ajaks peab olema korraldatud asendav arst.

Perearst võib osutada erakorralist arstiabi väljaspool tööaega õhtu- ja öötundidel kella ning puhkepäevadel, saades selle eest lisatasu vastavalt lepingule.

Perearsti poolt teostatavad põhiuuringud ja -protseduurid Otoskoopia Rinoskoopia Kuulmise kontroll Nina-neelu tamponaad Ureaplasma ja uhine ravi loputus Nägemisteravuse määramine Värvitaju kontroll Silmapõhja vaatlus PEF-meetria EKG hindamine Veenipunktsioon Blokaad Klistiir Maoloputus Rinnanäärme palpatsioon Eesnäärme palpatsioon Hemoglobiini määramine Veresuhkru määramine Uriini analüüs testribadega Raseduse suuruse hindamine Günekoloogiline läbivaatus Tsütoloogiliste ja bakterioloogiliste preparaatide võtmine Tupe puhtusastme määramine Emakasisese vahendi paigaldamine ja eemaldamine Õõnte punktsioon Abstsessi avamine Võõrkeha, käsna, küünte eemaldamine Pindmiste haavade õmblus Sidumised Lahastamine transpordiks Püsikateetri asetamine Kusepõie loputus Elustamise ABC Verejooksu sulgemine ¿gutiga, rõhksidemega 5.

Tööruumid 5. Perearsti tööruumid peavad vastama Sotsiaalministeeriumi ja tervisekaitse talituse poolt kehtestatud nõuetele. Perearsti praksises peavad olema minimaalselt vastuvõturuum, protseduuride ja uuringute ruum, ooteruum ja tualettruum. Perearstipraksise minimaalne varustus Stetofonendoskoop Sfügmomanomeeter Otoskoop Oftalmoskoop Rinoskoopia peeglid Spaatlid PEF-meeter Kaal täiskasvanutele ja lastele Pikkusemõõtur Sentimeeterrihm Stetoskoop lootetoonide kuulamiseks Kusepõie kateetrid Klistiiriballoon ¿gutt Süstlad, nõelad Ureaplasma ja uhine ravi Lahased Neerukausid Valu liigeste ravi tablettides Refleksihaamer Helihark Uriini testribad Arvuti Auto kasutamise võimalus k Hemoglobiini ja glükoosi määramise võimalus k Nägemisteravuse määramise tabelid, värvitabelid k EKG aparaat k Pisikirurgia vahendid k Günekoloogiline tool k Günekoloogilised peeglid k Vaagnasirkel k Maoloputussond k Kõrvaloputussüstal k Infusioonravi süsteemid, statiiv k Laste ja täiskasvanute näomask ja S-toru k Ambukott k Aspiraator k k tähistusega töövahendeid võivad koostegutsevad praksised ühiselt kasutada.

Lisa 2 sotsiaalministri Esimese etapi perearstipraksise tegevusvormis töötava arsti rahastamine toimub järgmiste komponentidena: 1. Vältimatu arstiabi osutamisel kindlustatule teise piirkonna koksi artroos ja selle ravi etapi perearsti poolt tasub teostatud tegevuse eest arst, kelle nimistusse patsient on registreeritud.

Baasraha on perearstipraksisele arvestatud kindel summa aastas, mida makstakse igakuiselt.

ureaplasma ja uhine ravi

Baasraha on ette nähtud järgmisteks kuludeks: 2. Baasraha kasutamise kohta esitatakse piirkondlikule haigekassale igaaastane kulude aruanne sotsiaalministri poolt kinnitatud vormi kohaselt. Tõestamata kulud kuuluvad järgmise aasta lepinguga korrigeerimisele. Pearaha on sotsiaalministri poolt kinnitatud kindel summa inimese kohta kuus, mida makstakse esimese etapi perearstipraksise tegevusvormis töötavale arstile vastavalt nimistusse kantud kindlustatud inimeste arvule.

Käesoleva korra lisas 1 toodud tegevused on arvestatud pearaha sisse ning nende eest arstile eraldi ei tasuta.

  1. Ureaplasma ravi mehel??? | Meestearst | Arsti nõuanded | Küsi nõu Eesti tipparstidelt! - acanthus.ee
  2. Artriidi sorme kaed kui maarduda

Pearaha sisse arvestatud uuringute eest tasub perearst konsultandile juhul, kui ta on suunanud haige konsultatsioonile ilma vajalikke uuringuid tegemata. Pearaha sisse arvestatud tegevuste kohta esitatakse piirkondlikule haigekassale igakuine aruanne sotsiaalministri kinnitatud vormi kohaselt. Pearaha sisse on arvestatud arstiga koos töötava õendusala töötaja palgakulud. Eriarsti jälgimisel olevate korduvsaatekirjaga patsientide uuringuid teostab haiget jälgiv arst oma lepingumahust.

Praksise kauguse eest makstav lisatasu on kindel summa kuus, mida makstakse arstile sõltuvalt praksise kaugusest lähimast II või III etapi meditsiinilisi põhiuuringuid tegevast ja erialast konsultatsiooni andvast raviasutusest järgnevalt: 1. Perearsti erialatunnistust omavale arstile makstakse lisatasu, mis on kindel summa kuus.

Raviteenuste tasud makstakse kindlustatutele osutatud teenuste eest, mis ei ole arvestatud pearaha sisse ning on loetletud käesoleva korra lisas 2. Raviteenuste tasud tasutakse perearstile haigekassa liikmekaardi arvete alusel vastavalt kehtivale ravikindlustuse terviseuuringute ja raviteenuste hinnakirjale. Haigekassa liikmekaardi arved esitab haigekassale uuringu või protseduuri määranud arst. Haigekassa sõlmib lepingu perearstipraksise tegevusvormis töötava arstiga tema nimistusse kantud kindlustatud inimestele esimese etapi arstiabi osutamiseks.

Teema: ureaplasma

Baasraha, pearaha ja lisatasud tasutakse ettemaksuna jooksva kuu viiendaks kuupäevaks. Lisa 1 Esimese etapi perearstipraksise tegevusvormis töötava arsti rahastamise korra juurde Pearaha sisse arvestatud tegevused 1.

Tervist edendav ja haigusi ennetav töö vastavalt sotsiaalministri kinnitatud perearsti tööjuhendile. Patsiendi ambulatoorne vastuvõtt ja koduvisiidid. Haige läbivaatus, diagnostika ja raviplaani koostamine.

ureaplasma ja uhine ravi