Taastusravi aspektid sporditraumatoloogias. Muud tüüpi kaastööde korral võib ajakirja toimetus seda autoritelt täiendavalt küsida ja avaldamisel artiklile lisada. Luumurdude ravi polütrauma haigetel. Sääreluude ja hüppeliigese piirkonna murrud. Kokkuleppe kohaselt kuuluvad uuringuartiklite, ülevaadete ja haigusjuhtude varalised õigused Eesti Arstide Liidule ning teiste Eesti Arstis avaldatud materjalide varalised õigused nii Eesti Arstide Liidule kui ka ajakirja välja andvale osaühingule Celsius Healthcare.

Следователи старательно писали.

alo liigeste ravi liigeste haigustes

"Как же они такими выросли. - вдруг подумала Элли.

alo liigeste ravi pidevalt valus harja