Kui ei ole, siis võidakse koostada graafik trahvi osade kaupa maksmiseks. Nimekiri ei ole kinnine ja täieneb pidevalt.

Moraalse kahju liigid[ muuda muuda lähteteksti ] Moraalse kahju liigid on eelkõige valu ja kannatus.

kapid haiget hommikul uhine kui ravi valu ola

Näiteks lennuõnnetuse järel tekkinud majanduslikud probleemid tema eraelus või äritegevuses loetakse aga siiski varalise kahjuna. Tihti on raske defineerida, kas tegu on mittevaralise või varaliseks kahjuks.

liigeste valude eemaldamine tablett liigeste valu

Parempoolne valu valu paragrahv ei kui valu laimu aga piisavalt selgust, millal kahju tekib, millal kahju on põhjustanud vastutav isik põhjuslik seos ning milline peaks olema hüvitis. Mittevaralist kahju saab heastada ka siis, kui näiteks meedias esitatud valeteave lükatakse ümber või väljaandja avaldab paranduse.

liigeste ravi luumurrud mis salv on parem kui valu liigestes ja lihastes

Vabanduse palumist abinõuna võlaõigusseadus ette ei näe, kuid kahju tekitanud isiku moraalse kahju hüvitamise nõude lahendamisel võib kahju tekitanud isiku õigustus olla oluline.

Põhimõtteliselt võib kohus käsitleda ka kannatanu vabandust kui kaitset laimamise põhjustatud mittevaralise kahju eest.

ammoniaagi liigeste raviks valus liigesed mis joovad

Kui ilma varasema sündmuseta ei oleks hilisemat sündmust toimunud, siis on tegu faktilise põhjusliku seosega. Põhjuslik seos esineb siis, kui tegu ja tagajärg on omavahel seotud.

artriidi ja artroosi ravi ravi golden mal uhisvalu

Hüvitamiskohustust saab vähendada või tagasi maksta, kui sama kahju tekitataks hiljem ilma kostja õigusvastase tegevuseta. Juhtudel, kui seadus näeb rikkumise korral sõnaselgelt ette mittevaralise kahju hüvitamise, peaks kannatanu tavaliselt eeldama moraalset kahju.

Järelikult peaks kannatanu tõendama harilikult ainult kahju tekitanud isiku õigustatud huvi rikkumist, mitte aga moraalse kahju olemasolu ja ulatust.