Kopsuvähil baseeruv projekt annab sisendi, kuidas parandada üleriigilist andmekogumist selliselt, et see võimaldaks paremini rakendada inimkeskset, st ka elukvaliteeti väärtustavat tervishoidu ning soodustaks omakorda ka analoogsete suundade kasutuselevõttu paljudes teistes haigusvaldkondades,» sõnas Roche Eesti tegevjuht Kadri Mägi-Lehtsi. Haigekassa teeb lähiajal ka omapoolse ettepaneku muuta tervishoiuteenuste loetelu, kus on lennuki kasutamise tingimused kirjas lähtuvalt Politsei-ja Piirivalveameti lennuki lennuhinnale, tagamaks lennuki kättesaadavuse tulevikus ka neil juhtudel kui Eesti lennukit ei saa kasutada. Parve toob Viktori puhul esile veel sellegi tema soovituse, et elada ei maksa rabeldes ja tuuleveskitega võideldes, selle asemel tuleks rõõmu tunda igast päevast ja suhtest. Teeb rindade rohkem tervislikumaVibreerivate massaaž kiirendab vere ringlust ning parandada rindade rinnanäärme sekretsiooni suurendamiseksrindade aidata kõvera keha siis lahendada korter probleeme. EEK Sellest eesmärgist lähtuvalt oleme analüüsinud patsientide transpordiga seotud küsimusi ning töö selles vallas jätkub.

Haigekassa hüvitas Inglismaal ravi saava lapse reisikulud Haigekassa juhatus võttis vastu erakorralise otsuse hüvitada tagantjärele fondile kogu transpordikulu, ligi 24 eurot.

Eestis asutakse ravi kvaliteedi edendamiseks koguma kopsuvähiga patsientide andmeid Projekti alustamise esimese olulise sammuna sõlmisid projekti osapooled ühiste kavatsuste protokolli. Uuringusse kaasatakse alates septembrist ühe aasta jooksul suurusjärgus esmase kopsuvähi diagnoosi saanud patsienti.

Juunikuus esitas kahekuuse Arseni raviarst Tallinna Lastehaiglas haigekassale taotluse, et saata raske immuunpuudulikkusega laps ravile Inglismaale. Tuginedes arstide hinnangule, võttis haigekassa juhatus lapse ravikulude tasumise üle.

Paraku halvenes lapse seisund järsult, mistõttu haigla otsis võimalust saata laps erakorralise abi saamiseks varem Inglismaale. Immuunpuudulikkuse tõttu oli ainuke transpordivõimalus tellimuslend kahe haigla vahel.

Vähist saab ühiste jõududega jagu Põhjus selgus peagi: Parvet aastaid piinanud vähk oli taganenud. Parvel 61 diagnoositi põievähk juba kümme aastat tagasi. Praegugi käib ta neli korda aastas kontrollis ja saab regulaarselt keemiaravi.

Eestis tellimuslendudeks kasutatav lennuk ei olnud töökorras, mistõttu pakkus Suurbritannia haigla Eesti uhiste olide ravi võimalust saata lennuk patsiendile järele, paraku oli selle hind oluliselt kallim haigekassa poolt hüvitatavast hinnast. Kiireks tegutsemiseks otsustas haigla pöörduda Arseni transpordi korraldamiseks Lastefondi poole, kellel oli võimalik tasuda Inglismaa lennuki ettemaksuarve ning laps pääses kiiresti ravile.

Vähist saab ühiste jõududega jagu

Haigekassani ei jõudnud lapse seisundi halvenemise hetkel info lapse transportimise vajaduse kohta, kuid tänu heade inimeste toetusele oli Lastefondil piisavalt vahendeid, et transpordi eest kiiresti tasuda. Tänaseks on haigekassa hüvitanud Lastefondile kogu transpordikulu.

Haigekassa teeb lähiajal ka omapoolse ettepaneku muuta tervishoiuteenuste loetelu, kus on lennuki kasutamise tingimused kirjas lähtuvalt Politsei-ja Piirivalveameti lennuki lennuhinnale, tagamaks lennuki kättesaadavuse tulevikus ka neil juhtudel kui Eesti lennukit ei saa kasutada.

Peame väga oluliseks, et ravikindlustus kataks maksimaalselt vajalike tervishoiuteenuste kulud, seadmata patsiente või nende lähedasi vaesusriski või põhjustamata vajalikust arstiabist loobumist selle kulukuse tõttu.

Eestis asutakse ravi kvaliteedi edendamiseks koguma kopsuvähiga patsientide andmeid

Sellest eesmärgist lähtuvalt oleme analüüsinud patsientide transpordiga seotud küsimusi ning töö selles vallas jätkub. Soovitame alati nii kindlustatutel kui meie partneritel selliste erakorraliste juhtumite puhul võimalikult kiirelt haigekassat teavitada.

  1. Koju liigesest valu
  2. Teeb rindade rohkem tervislikumaVibreerivate massaaž kiirendab vere ringlust ning parandada rindade rinnanäärme sekretsiooni suurendamiseksrindade aidata kõvera keha siis lahendada korter probleeme.
  3. METOODIKA Narkomaaniaraviregister on andmekogu, mida peetakse narkomaania esinemise analüüsimiseks, narkomaania leviku ennetamiseks ja ravi tõhususe hindamiseks, tervishoiuteenuste korraldamiseks, diagnostika ja ravi käsitluse hindamiseks, tervisepoliitika väljatöötamiseks ning statistika ja teadusliku uurimistöö, sh epidemioloogiliste uuringute tegemiseks.
  4. Narkomaaniaravi

Plaaniline ning erakorraline ravi välismaal Käesolevast aastast tasume uue võimalusena erakorraliste tellimuslendude eest välisriigi raviasutusse juhul, kui tegemist on vältimatu abiga ja patsiendi terviseseisundi tõttupole teiste uhiste olide ravi nt kommertslennud kasutamine võimalik. Haigekassa on tasunud Eesti-sisese raviasutustevahelise transpordi eest ka varasematel aastatel ning meie teenuste loetelu sisaldab nii haiglatranspordi kui ka näiteks lennuki, helikopteri või parvlaeva kasutamist, kui see on patsiendi terviseseisundi tõttu vajalik.

Teraapiline seminarlaager oli peredele toeks

Plaanilise ravi puhul, kui ravi ei ole Eestis kättesaadav ja sellele ei ole ka alternatiivi, tuleb haigekassale esitada taotlus eelloa saamiseks enne plaanilisele ravile minemist. Palume seejärel otsuse tegemiseks arstide konsiiliumi hinnangut, kas vajalikud tingimused on täidetud.

Positiivse otsuse korral tasub haigekassa kogu ravi eest ehk raviteenuste eest. Kehtiva korra järgi tuleb inimesel ise tasuda kõik muud kaasnevad kulud nagu transport, tõlkekulud, majutus väljapool haiglat. Jaluse menüü.