Kuid näiteks Inglismaal ja Indias kanti neid sajandeid tagasi üldse pöidla peal. Abielusõrmuse kaotamine pulma ajal või pärast seda võib olla abikaasa haigus või lahutus. Muidugi on see otsus selgelt põhiseadusevastane, ja see on selge ilma mingi arutluseta, juba terved vaistud ütlevad seda! Need on inimesed, kelle jaoks kategooriad nagu au, väärikus ja õiglus on asendatud pseudo-kategooriatega nagu stabiilsus, turvalisus ja sallivus; need on inimesed, kes ühelt poolt põlgavad usku Jumalasse, ent teiselt poolt usuvad kõige läbinähtavamalt naeruväärsetesse miraažidesse, mida ajastu vaim lunastuslikena välja pakub. Siis unustati rituaal, kuid sõrmus säilitati.

Häda rahvale, millel puudub moraalne eliit ning mille asemel on vaid juhtivatel kohtadel istuvad ara hingega inimesed, kes ei julge ise otsustada ega vastutada, vaid püüavad igal võimalusel ajastu vaimu nuuskida ja sellele allaheitlikult koogutades järgneda. Need on inimesed, kelle jaoks kategooriad nagu au, väärikus ja õiglus on asendatud pseudo-kategooriatega nagu stabiilsus, turvalisus ja sallivus; need on inimesed, kes ühelt poolt põlgavad usku Jumalasse, ent teiselt poolt usuvad kõige läbinähtavamalt naeruväärsetesse miraažidesse, mida ajastu vaim lunastuslikena välja pakub.

  • Мы сумели пережить даже мое дурацкое стремление обеспечить генетическое разнообразие среди своих отпрысков".

Nii näib ka Riigikohtu otsus, mida ma ei ole küll veel põhjalikult läbi uurinud, lähtuvat mitte juriidilistet argumentidest, vaid kiivast usust, et ESM aitab reaalselt Euroopa finantskriisist välja. Sellest usust kantuna ollakse nõus eirama nii õiguse kõige elementaarsemaid aluspõhimõtteid kui ka loogikaseaduseid.

Põhiline Kultuur Mis on rõnga müstika? Mis on rõnga müstika?

Tõepoolest, see, kui erinevad on Riigikohtu enamuse ja eriarvamusele jäänud kohtunike tõlgendused põhiseadusest, näitab, kuivõrd meelevaldne on õigusemõistmine isegi kõige olulisemate küsimuste osas ning kuivõrd seisneb see ei enamas kui kohtunike maailmavaateliste, poliitiliste, erakondlike ja isiklike sümpaatiate maskeerimises sõltumatu juriidilise analüüsi rüüsse.

Et juba Riigikohtu enda seisukoht oli sedavõrd lõhestatud — —, siis ei näe ma küll mingit põhjust järgida meedia eeskuju ja asuda nüüd seisukohale, et enam ei ole siin midagi rääkida: ESM-iga liitumine on põhiseaduslik.

Дверь в подвал медленно открывалась. Ричард услышал тихий шажок, затем. Он напрягал глаза, но не мог ничего увидеть в почти полной тьме.

Just nagu ütles õiguskantsler ja nagu ütlesid ka mitmed riigikohtunikud, on vastuolu põhiseadusega hoolimata Riigikohtu otsusest, mis võinuks sama hästi langeda ka teisele poole, endiselt reaalne ja ulatuslik.

Seevastu stabiilne majanduskeskkond, mida soovitakse ESMi artikli 4 lõikega 4 tagada, on oluline põhiseaduslike väärtuste ja põhiõiguste tagamiseks.

keskmise sorme suveraan

Seevastu stabiilne julgeolekukeskkond, mida soovitakse paktiga tagada, on oluline põhiseaduslike väärtuste ja põhiõiguste tagamiseks. Näib, et teisel katsel tehakse sama alistudes rahajõule. Eriti vastik on selle juures nomenklatuuri retoorika, mis baseerub püüdlusel õigustada oma samme paratamatusega.

Häda rahvale, millel puudub moraalne eliit ning mille asemel on vaid juhtivatel kohtadel istuvad ara hingega inimesed, kes ei julge ise otsustada ega vastutada, vaid püüavad igal võimalusel ajastu vaimu nuuskida ja sellele allaheitlikult koogutades järgneda.

Paralleelselt sellise fatalismiga räägitakse pidevalt ühiskondliku arutelu vajalikkusest, olgugi et kõik, kes ei ole päris rumalad või ignorantsed, mõistavad, et selle all peetakse silmas ei muud kui võimalust vormida erinevate manipulatsioonimehhanismide ja -tehnikate abil avalik arvamus kooskõlla poliitilise- ja finantseliidi ambitsioonide, plaanide ja sammudega.

Nii siin kui paljude teiste küsimuste juures, millega seonduvalt räägitakse ühiskondliku arutelu vajalikkusest, võiks küsida, et mida siin üldse arutada on, kui lõpuks tuleb nii või teisiti välja, et valitsuse sustavi isa ei liigu kõrval tegelikult ju muid õimalusi ei olegi… Täpselt selline skeem lasti mäletatavasti käiku õigustamaks liitumist Euroopa Liiduga.

Kuude viisi saime pidevalt kuulda, kuidas alternatiiviks on vaid täielik katastroof. Ju saame mõne aasta pärast kuulda, kuidas enam ei ole muud võimalust kui Eesti Energia maha müüa.

keskmise sorme suveraan

Kokkuvõttes on asjade seesugune käik üpris masendav. Kes vähegi inimestega suhtleb, see on kindlasti märganud, kuidas Eesti poliitilisel maastikul mis — nagu nüüd selgelt nähtub — hõlmab ka Riigikohut toimuv on muutunud üha enamatele inimestele mitte lihtsalt vastumeelseks, vaid lausa tülgastavaks.

  • Я родила не просто человека.

Pole raske arvata, milline on ühe riigi saatus, mille elanikud näevad samm-sammult riigi suveräänsust ära andvas keskmise sorme suveraan rahva raha rahvusvahelistele pankadele kanaliseerivas poliitilises eliidis mitte oma esindajaid, vaid keskmise sorme suveraan vaenlasi.

Martin Tähela ütleb: Ühesõnaga, rahvale näidati keskmist sõrme! Riigikohtu pressiteate kohaselt oli otsuse peamiseks põhjuseks nägemus, et ESM-i asutamislepinguga liitumine on oluline tagamaks stabiilset majanduskeskkonda, Mida see lause tähendab… …see tähendab, et rahvusvaheline finantsklikk koos globaalpangandusega valitseb meid ja kõik kolm võimu liiki täidavad tema tahet!

Tsitaat klassikult :käes on revolutsiooniline tsituatsioon, kus alamklassid enam ei taha ja ülemklassid enam ei saa vanaviisi jätkata!

keskmise sorme suveraan

Muidugi on see otsus selgelt põhiseadusevastane, ja see on selge ilma mingi arutluseta, juba terved vaistud ütlevad seda! VV ütleb:.

keskmise sorme suveraan