Töötajale makstakse töölepingu lõppemisel lisaks n-ö lõpparvele väljateenitud töötasu ning aegumata ja kasutamata jäänud põhipuhkuse hüvitis ka hüvitist ühe kuu keskmise töötasu ulatuses. Kui nende võimeid ei kasutata, tunnevad töötajad, et neid ei väärtustata. See annab ka kontoris olijatele võimaluse järk-järgult harjuda sellega, et kõik viibi füüsiliselt kohal. Samas võetakse vähenenud tasu arvesse puhkusehüvitise arvestamisel, mistõttu on puhkusehüvitis seetõttu väiksem. Töö juurest lahkutakse enim juhi, mitte organisatsiooni tõttu. Need tähtajad tulenevad töölepingu seaduse § 97 lõikest 2.

Kaheksa juhtide viga, mis sunnivad töötajad firmast lahkuma

Elisast Uudised Juhi valvsa pilgu all töötamine on eilne päev Juhi valvsa pilgu all töötamine on eilne päev Inimeste ootus teha tööd aja- ja kohapaindlikumalt on kõrgem kui ei kunagi varem. Samamoodi aga ei tohi ka tööruumidest lahkudes lõppeda usaldus.

juhtide tootamine seene messidel liigeste raviks

Ilma selleta pole tõhus kaugtöö ettevõttes võimalik. Tänaseks on see number ilmselt kasvanud, sest tööandjad peavad tugeva konkurentsi tõttu töötajatega ühte sammu käima. Kaugtöö võimaldamine võib olla küll tore märksõna töökuulutuses, kuid selle sõnapaari taga peab olema ka kaasajastatud juhtimiskultuur — selline, kus töötajate ja juhtide vahel on vastastikune usaldus.

Kui juhtide tootamine kaugtöö oma ettevõttes kasutusele võtta on tehtud enne, kui juhtimiskultuur sellega kaasa suudab minna, võib tekkida palju kitsaskohti ja uudne töövorm ei teeni oma eesmärki. See ei ole vaid töökorralduslik lahendus, vaid nõuab usalduslikku töökeskkonda ja selgeid eesmärke, vastastikuseid kokkuleppeid ja tööreegleid, mille paika panemisel on suur roll juhil.

Töötaja ja juht

Enne uue töökorralduse kasutusele võtmist on oluline selgeks teha, mida kaugtöö mõlema osapoole jaoks tähendab. Samuti on mõistlik juba juhtide tootamine töötajaid värvates seda teemat puudutada, et ka kandideerijal oleks sarnane arusaam. Oluline juhtide tootamine ka mõlemal poolel ühtmoodi mõista, mis ajaks midagi tehtud peab olema ja milliste reeglite ning kokkulepete alusel tööd tehakse. Need reeglid ei ole kindlasti kellelegi karistuseks, vaid annavad kätte selged juhised ja on abiks mõlemale poolele, et ei tekiks põhjendamatuid ootuseid teineteise suhtes ja hilisemaid arusaamatusi.

Peab mõistma, et väljaspool kontorit juhtide tootamine või nn kodukontor ei tähenda vaba päeva. Teine oluline aspekt eesmärkide kõrval on mõõdikud.

Töötamine koroonakriisi ajal

Juht peab suutma eesmärgistada oma alluvate tegevust nii, et see oleks kas ajaliselt või tegevuste alusel mõõdetav. Mõõdikud aga peavad olema inimesele arusaadavad — miks ja mida millegi pärast raporteeritakse või mida kaugtöö puhul mõõdetakse. Samuti on vajalik eesmärkide ja mõõdikute regulaarne läbikäimine veendumaks, et kokkulepitu peab paika.

juhtide tootamine kartulid liigeste ravi

Usaldus ka väljaspool kontoriruume Selge on see, et kaugtöö paneb tööandja ja -võtja usaldussuhte proovile. See annab küll ühelt poolt rohkem vabadust töötada meelepärases kohas ja paindlikuma ajakasutusega, kuid ka rohkem vastutust töötajaile juhi silmis.

Just usalduslik koostöö on alus selleks, et kaugtöö juhtide tootamine toimima.

Kahjuks on jätkuvalt tööandjaid, kes arvavad, et inimene töötab vaid kontoris juhi valvsa silma all. Sellise juhtimiskultuuriga ettevõttes on uudseid tööviise arvatavasti aga võimatu rakendada, kuna usalduse puudumisega on mõlemal osapoole töö tegemine ebamugav, stressirikas ja vähetulemuslik. Töötaja ootab motiveerivat töökeskkonda ja seda, et tööandja annaks rohkem tegutsemisvabadust ja usaldaks teda oma ametikohustuste täitmises, olenemata asukohast.

juhtide tootamine vaga valus liigesed mida ta

Samuti ei taha töötaja muretseda selle juhtide tootamine, et juht arvab, et väljaspool kontorit ta tööd ei tee. Teisest küljest, kui juhil ja alluval puudub üksteise vastu usaldus ja juht kardab, et alluv oma töökohustusi efektiivselt ei täida, võib see põhjustab juhile liigset pinget ja kontrollivajadust, kuna töötaja efektiivsuses kaheldakse.

Kaugtöö vajab mõtteviisi muutust ja juhtimiskultuuri kaasajastamist ning selle kõigega tasub alustada samm-sammult.

juhtide tootamine vilma liigeste poletik

Näiteks leppida kokku, et esialgu töötatakse eemalt üks päev nädalas eemalt ning peale esimesi tööpäevi ka analüüsitakse koos juhiga, mis läks hästi ja mida võiks teha teisiti. See annab ka kontoris olijatele võimaluse järk-järgult harjuda sellega, et kõik viibi füüsiliselt kohal. Kaugtööd alustades on juhil oluline inimestelt tagasisidet küsida ja seda nii eemal töötamise kohta kui ka selle kohta, kuidas laabub töö kontoris, kui osa inimesi on eemal.

juhtide tootamine jalad haiget tagasi

Vaid koostööd tehes ja pidevalt tööviise analüüsides saab rajada tulemusliku ja efektiivse töökorralduse, mis ei sõltub enam nii suurel määral ajast ega kohast. Õnneks selliseid ettevõtteid juba Eestis on ja lisandub aina juurde.

Seda näitas ka eelmisel aastal Targa Töö Ühingu ja Elisa ellu kutsutud Kaugtöö Tegija märgise konkurss, kus tunnustatakse ettevõtteid, kes kaugtöö juba edukalt rakendavad. Märgise sai 50 erineva valdkonna ettevõtet.

Pinksilaud meelitab töötaja majja, juht peletab minema

Loodan, et sel hooajal lisandub organisatsioone veelgi. Mida rohkem positiivseid eeskujusid, seda paremaks suudame üheskoos kaugtöö kultuuri Eestis kujundada. Jaga artiklit.